Svenskarnas sparande ökade under första kvartalet och fler hushåll planerar att öka sitt sparande de kommande sex månaderna. Samtidigt planerar hushållen att vara mindre restriktiva med sin konsumtion det närmsta halvåret, visar SEB:s undersökning Sparkollen.