Sortera stärker sin ställning på marknaden för behandling av förorenad mark genom ett förvärv av RGS Nordics svenska verksamhet.