Det råder skilda världar för Stockholmsbörsens tre småbanker – och utvecklingen i aktierna spretat vilt. En av aktierna har rusat på börsen medan sorgebarnet i sektorn säckat ihop. Nu väljer bankerna olika vägar framåt och investerarna har sin tydliga favorit.