Den varma och torra sommaren har påverkat jordbruket i stor omfattning med avsevärt lägre skördar av spannmål, oljeväxter och grovfoder än normalt. Sammantaget innebär det att produktionsvärdet minskar samtidigt som kostnaderna för insatsvaror ökar.