Solenergiföretaget Soltech Energys samägda bolag Asre i Kina har tecknat en order med Sohbi Craft (Changshu). Orden gäller installation av en solenergianläggning på 1,5 megawatt och beräknas ge årliga intäkter på 1,47 miljoner kronor. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till 29,4 miljoner kronor.