Solenergibolaget Soltech redovisar ett resultat efter skatt på -91,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (-10,6). Resultatet per aktie uppgick till -0,90 kronor (-0,19).