I ett decennium har hon lett säkerhetsarbetet på Södertälje sjukhus. Nu ser Melina Mellin hur hoten och trakasserierna mot personalen ökar, samtidigt som riskbilden skruvats upp i Europa. Hur garanterar man säkerheten i osäkra tider? – Folk blir aggressiva eller hotfulla av olika anledningar, säger hon.