Patienter hamnar i kläm när vårdplatser och mottagningar försvinner i det S-styrda Region Stockholm. En ny rapport från Timbro visar att Aida Hadžialićs (S) socialisering av vården i huvudstaden går ut över patienterna, skriver Lovisa Lanryd som är välfärdsansvarig på Timbro.