EU-kommissionen godkänner schweiziska Roches läkemedel Hemlibra mot blödarsjuka, hemofili A utan faktor 8-hämmare.