Sobis valberedning föreslår att den nuvarande styrelseledamoten och vice ordföranden Bo Jesper Hansen väljs till styrelseordförande vid årsstämman den 9 maj 2023.