Trots haltande efterfrågan ser vissa företag nu ljusningen runt hörnet. I en undersökning som Di har gjort bland Sveriges snabbast växande bolag svarar en klar majoritet att de är optimistiska om tillväxten det närmsta året. Hälften planerar att anställa fler.