Pandoras vd Alexander Lacik har köpt 10.500 aktier i smyckesbolaget för totalt cirka 3 miljoner danska kronor,