SMHI har utfärdat en gul varning för plötslig ishalka i östra Svealand.