Bankfrossan i USA och turbulensen kring den krisdrabbade schweiziska banken Credit Suisse har spridit sig på börserna. Men svenska småsparare tror på svenska banker.