Betydligt fler småföretagare än större företag har gått i konkurs i pandemin. Många har sett sina livsverk slås i spillror.