Oro för stigande räntor i USA har lyfts fram som en anledning till börsfallen världen över. Valutastrategen Carl Hammer ser dock inga tecken på en svagare makromiljö och tror att nedgångarna beror på vinsthemtagningar.