Ingen i SL:s ledning, vare sig på tjänstemannanivå eller i den högsta politiska nivån vill kommentera skiljedomen.