SL försöker få en skiljedom upphävd av Svea Hovrätt. Ett misslyckande för SL kan kosta region Stockholms skattebetalare miljardbelopp.