Som medlem i Nato kommer det bli svårare att bygga vindkraft till havs, enligt den svenska energiministern. Men hur kommer det sig att andra Natoländer runt Östersjön lyckas kombinera ett ambitiöst försvar med vindkraft till havs?