Två konvertibler, tidigare ägda av AC Electrical Services Group Limited, till ett sammanlagt värde om 10,4 miljoner brittiska pund har på onsdagen konverterats till nya B-aktier i förvärvskonglomeratet Storskogen.