Inflationen sjunker och arbetslösheten stiger. Kronan stärks och konjunkturen försvagas. Då behöver räntan inte höjas mer. Det är Skuggdirektionens budskap, även om expertgruppen är splittrad. De är inte heller eniga om när den första sänkningen kommer.