Med en färsk räntehöjning i ryggen och tecken på svagare europeisk konjunktur är det bäst att låta räntan vara. Det anser Skuggdirektionen. Men det är ingen tvärnit som väntar för vare sig tillväxt eller inflation och de flesta ledamöterna räknar med en ny höjning i år.