”Löser inte alla problem, men aktiverar människor”, säger Tuomas Muraja.