Trots att Skogsstyrelsen höjt kraven på klassning av skog som nyckelbiotop i delar av landet är skogsägarna fortfarande missnöjda. ”Från skogsägarrörelsen finns ingen acceptans för metoden”, säger LRF Skogsägarnas Sven Erik Hammar.