Utmaningen för Sveriges kommuner och landsting är stora. Under 2019 dämpas skatteunderlagets tillväxt i takt med att konjunkturen planar ut.