Sveriges Kommuner och Landsting efterlyser mer statliga bidrag.