SKF redovisar en vinst på 1,2 miljarder kronor på sommarens avyttring till Triton. Samtidigt meddelar bolaget 300 miljoner kronor i nedskrivningar och kundförlikningar.