Göteborg, 8 november 2019: SKF har, som ett av de första industribolagen, gett ut en grön obligation.