Det blir förbjudet för fler än två personer att träffas i det offentliga rummet i Tyskland, med anledning av smittspridningen.