Medan andra delar av landet lättar på restriktionerna inför den australiska delstaten Victoria nya regler för att motverka spridningen av…