Kulturutskottet i riksdagen säger nej till flera delar av den tidigare regeringens förslag om en förstärkt reglering av spelmarknaden.