Myndighet anser att företaget missbrukar sin dominerande ställning.