Byggbolaget Skanska rapporterar ett rörelseresultat 2.737 miljoner kronor, mot förväntade 2.511 Mkr enligt Bloomberg News sammanställning.