Trä är centralt när byggbranschen ska bli mer hållbar, men EU:s politik skapar osäkerhet kring tillgången. Nu kallar Finland till toppmöte för att få den mer kritiska unionen att mjukna. ”Det har funnits frågetecken”, säger Lena Hök, hållbarhetsdirektör på Skanska, som bjudits in till diskussion.