Skanska har tecknat ett tilläggsavtal med Sherwood School District för att bygga Sherwood High School i Oregon, USA. Kontraktet är värt cirka 620 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i den amerikanska orderingången för det fjärde kvartalet 2018.