Byggbolaget Skanska får en order på renoveringar och nybygge av ett skärmtak på flygplatsen Logan International Airport i Boston i USA. Beställare är Massachusetts flygplatsmyndighet.