Skånska politiker vill tillsammans med näringslivet stoppa nedmonteringen av Öresundsverket. ”Det är fullt möjligt och skulle vara en viktig pusselbit för att lösa regionens energikris”, säger Carl Johan Sonesson, ordförande för regionstyrelsen i Skåne.