I Sverige och Frankrike laddar sjöfartsbolag för fraktfartyg med segel. Men enligt branschens färska färdplan är det bara en liten del på vägen mot fossilfrihet.