Sivers redovisar ett ebitda-resultat på -19,9 miljoner kronor (-16,1) under fjärde kvartalet 2019.