Sintercast serieproduktion fortsatte att öka under andra kvartalet och uppnådde en årstakt på 3,4 miljoner motorekvivalenter för kvartalet, vilket gav en tillväxt på 30 procent jämfört med helåret 2018.