Industribolaget Sintercast lämnar presenterar finansiella mål och långfristiga utsikter för tillväxt.