Begynnande lågkonjunktur har inte påverkat utvecklingen negativt, enligt ny statistik.