Behovet av miljontals nya jobb är den viktigaste frågan för väljarna i det mastodontval som har inletts i Indien. Trots att ekonomin är den snabbast växande i världen har arbetslösheten ökat till den högsta nivån sedan 1970-talet.