Mätinstrumentbolaget Serstech meddelar att det kommer bli svårt att nå omsättningsmålet på 150 miljoner kronor.