Collectors tillträdande ordförande Erik Selin är enbart positiv till att Finansinspektionen har förordnat en egen revisor i nischbanken,