Efter en lång process har en domstol i amerikanska Delaware utfärdat en dom som förhindrar Orexos konkurrent Actavis att sälja de generika som bedömts göra intrång på patent gällande Orexos Zubsolv. Domen går inte att överklaga.