Securitas har köpt Global Elite Group, ett företag som erbjuder säkerhetstjänster till flygindustrin i USA. Köpeskillingen uppgår till cirka 200 miljoner kronor, betingad av att vissa mål uppfylls.