Pressmeddelande – Linköping den 7 december, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) växer på marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet genom samarbeten med nya och befintliga kunder. Framtidssatsningar i nya marknader och nya produktområden belastar resultatet, men förväntas bidra positivt till långsiktig tillväxt.