Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra har fått order på patologilösning av den danska vårdregionen Syddanmark, där fyra sjukhus omfattas.