Konjunkturinstitutets barometer visade på en tydlig nedgång i mars, men väntat var nog ett ännu större fall.